Tjenester

Våre Tjenester

Lantech AS

Kontakt oss idag

  • Lantech AS
  • Jerikoveien 20
  • 1067 Oslo

Planlegging og prosjektering

Big Image

En god IKT-hverdag betinger godt dokumenterte systemer og rutiner. Forut for dette ligger gjerne en IKT-visjon eller IKT-strategi for hvordan IKT skal benyttes som verktøy ved bedriften.

Det er i hovedsak manglende relasjoner mellom forventinger til systemer, og hva de faktisk gir av resultater som fører til misfornøyde og ineffektive brukere. For å unngå dette er det viktig å planlegge ut fra et realistisk utgangspunkt, samt å ha klare målsettinger for hva man ønsker å oppnå gjennom IKT-relaterte investeringer.

Det er først når disse målene er på plass at man kan avdekke konkrete mangler i eksisterende løsning som må tilføres for å oppnå de målene man har satt seg.

Lantech AS som prosjektleder stiller riktige spørsmål for å sikre god avkastning av effektive systemer

Interaktiv Support

Vi hjelper deg, der du er – så lenge du har tilgang til internett. Klikk på ikonet under for å starte oppkobling, i samråd med supportkonsulent.

Lantech Interaktiv Support

Webshop

Kundeportal Innlogging

Kunde : 
Passord : 


Microsoft Certified Partner