Tjenester

Våre Tjenester

Lantech AS

Kontakt oss idag

  • Lantech AS
  • Jerikoveien 20
  • 1067 Oslo

Drift og vedlikehold

Big Image

En bekymringsløs IKT-hverdag betinger en aktiv oppfølging av investeringene som gjøres, i form av kontinuerlige drifts og vedlikeholdsprosesser. Implementeres verktøy for overvåkning og alarmering ved eventuelle feil og avvik, vil dette være god investering for at dine systemer yter som forventet, også over lengre tid.

Sårbarhet i operativsystem og programvare utnyttes aktivt for å få tilgang til data og systemer. Kontinuerlig oppdatering av systemer, sikkerhetsoppdatering av operativsystem og programvare på så vel servere som arbeidsstasjoner, er en kritisk og viktig prosess som bør prioriteres høyt. Settes dette i system bidrar det til å sikre systemene og deres levetid betraktelig. Vi ser det som en naturlig driftsoppgave å sikre systemene best mulig.

Lantech AS som driftspartner gir deg garantier for at dine systemer er korrekt oppdatert til enhver tid, og at de yter som forventet

Interaktiv Support

Vi hjelper deg, der du er – så lenge du har tilgang til internett. Klikk på ikonet under for å starte oppkobling, i samråd med supportkonsulent.

Lantech Interaktiv Support

Webshop

Kundeportal Innlogging

Kunde : 
Passord : 


Microsoft Certified Partner