Tjenester

Våre Tjenester

Lantech AS

Kontakt oss idag

  • Lantech AS
  • Jerikoveien 20
  • 1067 Oslo

Brukerstøtte

Big Image

Fornøyde brukere er produktive brukere. Men uansett hvor flinke de måtte være, vil de av og til stå ovenfor situasjoner som enten er ukjente for dem eller som er konkrete problemstillinger relatert til en oppgave som skal løses.

Det å ha et hjelpeapparat å støtte seg til er en pådriver og en kritisk suksessfaktor til en god IKT-hverdag, enten det dreier seg om interne eller eksterne ressurser. Det å ha en avdeling å kunne drøfte problemstillinger med, kan ofte være en avgjørende faktor for trivsel i arbeidsdagen hos den enkelte medarbeider.

Men, det stopper ikke her. Brukerstøtte omfatter også å se om brukernes arbeidsvaner kan forbedres, og gi råd og veiledning i samsvar med observasjonene.

Lantech AS som brukerstøtteapparat prioriterer å løse brukerproblematikk på en mer effektiv måte

Interaktiv Support

Vi hjelper deg, der du er – så lenge du har tilgang til internett. Klikk på ikonet under for å starte oppkobling, i samråd med supportkonsulent.

Lantech Interaktiv Support

Webshop

Kundeportal Innlogging

Kunde : 
Passord : 


Microsoft Certified Partner